ZO2黃鑽彌猴系列

岑潔儀小姐(Zoey)推出的自家品牌首飾「Zo2」,設計概念源自懷孕期間利用空餘時間設計出黃鑽彌猴系列。

彌猴戒指系列
彌猴吊咀系列
Show More

© Noble Diamond Jewellery & Gold Co. Ltd.   All rights reserved. 版權所有。